Belangrijke data

  • Enter Your Title

Belangrijke data

12 september informatieavond
5 oktober dag van de Leraar
31 oktober info – avond schoolverlaters
5 december sinterklaasviering
21 december kerstviering
29 januari t/m 2 februari rapportgesprekken groep 4 t/m 8
19 februari t/m 23 februari rapportgesprekken kleuters en groep 3
9 februari carnavalsviering
19 maart Sint Joep
29 maart Paasviering kleuters
30 maart Paasviering groep 3 t/m 8
17 april schoolfotograaf
18 t/m 22 juni rapportgesprekken
3 juli kennismaking nieuwe groep
5 juli extra activiteit schoolverlaters
6 juli laatste schooldag