De Ouderbijdrage

  • Enter Your Title

De Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd, zonder dat daar toe een wettelijke verplichting bestaat. Vrijwillig betekent dat niemand u kan verplichten deze ouderbijdrage te betalen. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht met betrekking tot de hoogte en bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Wij willen u graag uitleggen waar

het bedrag van € 33,= per jaar voor gebruikt wordt:

€ 10,00 wordt beheerd door de ouderraad. Met dit bedrag ondersteunt de ouderraad allerlei feestelijke activiteiten zoals de herfstwandeling (appel en een drankje) sinterklaas, kerstviering, carnaval en paasviering.

€7,50 is bedoeld voor het kopen van ingrediënten en materialen om met kinderen te kunnen koken.

€ 15,50 is bedoeld voor het jaarlijkse uitstapje.

Al deze activiteiten kunnen alleen georganiseerd worden met behulp van de bijdrage van ouders. Wij vinden het ongewenst en willen graag voorkomen dat kinderen niet mee kunnen doen aan activiteiten die de school organiseert. De regel dat kinderen alleen mee kunnen met het jaarlijkse uitstapje als de bijdrage betaald is, hanteren we al een aantal jaren. Leerlingen die niet mee kunnen krijgen gewoon onderwijs op de dag van dit uitstapje. Overigens is het zo dat, wanneer er aantoonbare financiële redenen zijn waardoor de ouderbijdrage moeilijk betaald kan worden, u zich in de Gemeente Sittard, Born en Geleen kunt melden bij Stichting Leergeld (zie paragraaf 6.3).

Als school zijn wij verplicht u een overeenkomst voor te leggen ter ondertekening voor de vrijwillige ouderbijdrage (bijlage 2).

U kunt de ouderbijdrage van € 33,

– in één of twee termijnen voldoen:

vóór 15 oktober en vóór 15 maart.

De ouderbijdrage kunt u overmaken op:

IBAN rekeningnummer: NL55 RABO 014.76.54.599 onder vermelding van: Ouderbijdrage, en de voor- en achternaam van uw kind.

Ook is het mogelijk om het geld contant af te geven bij de administratie. U ontvangt dan een betalingsbewijs.