De ouderraad

  • Enter Your Title

De ouderraad

Onze school heeft een oudervereniging die de samenwerking tussen ouders en school wil bevorderen. Ze probeert dat te bereiken door:

  • concreet mee te werken bij de feesten op school en de sportdagen
  • door namens de ouders in de vergaderingen van de oudervereniging met de twee teamleden die altijd op de vergaderingen aanwezig zijn te overleggen over allerlei praktische, dagelijkse zaken die de school betreffen. Denk hierbij aan de regelingen betreffende het vervoer van uw kinderen naar en van school, het voorbereiden van de feestelijk gebeurtenissen op school etc.Om alles goed te laten verlopen heeft de oudervereniging uw medewerking nodig. Wij verzoeken u vriendelijk om suggesties door te geven aan de secretaris van de ouderraad. Vragen van persoonlijke aard of vragen over uw kind worden door de ouderraad niet in behandeling genomen. Hiervoor kunt u terecht bij de groepsleerkracht, die u verder helpt.Samenstelling van de Ouderraad: Marjolein Derks, Wilma Kelleners, Esther Lebens, Linda Toulouse, Carla Vrancken, Jill Hermans, Linda Beragg en Wilma Rijs. Twee groepsleerkrachten wonen alle vergaderingen van de ouderraad bij. In schooljaar 2017-2018 zullen Suzan van Aarnhem en Harry Lemmens het team vertegenwoordigen.
  • Hoofdluis
  • Hoofdluis is een steeds terugkerend probleem op de scholen. Hoofdluis komt vooral voor op schoon gewassen haar en het is dus geen teken van onverzorgdheid. Op Het Mozaïek is al een aantal jaren een werkgroep van ouders actief die regelmatig de hoofden op luis en neten controleert. Ook in het komende schooljaar vindt deze controle plaats. Als hoofdluis of neten geconstateerd worden bij uw kind dan krijgt u van de school hierover schriftelijk of telefonisch bericht. Bij hardnekkige hoofdluis kan de verpleegkundige van de GGD ingeschakeld worden.