De schooltijden

  • Enter Your Title

De schooltijden

Dag Ochtend Middag
Maandag 08.40-12.30 uur 13.05-15.05 uur
Dinsdag 08.40-12.30 uur 13.05-15.05 uur
Woensdag 08.40-12.30 uur    Vrij
Donderdag 08.40-12.30 uur 13.05-15.05 uur
Vrijdag 08.40-12.30 uur    Vrij

 

Wij werken ’s morgens met een 5 minuten inlooptijd om tijdig met de lessen te kunnen beginnen. ’s Morgens gaat de bel om 08.35 uur. Leerlingen dienen dan dus aanwezig te zijn.

De lessen beginnen om 08.40 uur.

 

Wilt U ervoor zorgen dat uw kind niet vóór 08.25 uur op de speelplaats is? Er is dan namelijk géén toezicht op de speelplaats.

Kinderen die om welke reden dan ook te laat komen, komen via de hoofdingang naar binnen en moeten zich melden bij de administratie.

Bij herhaaldelijk te laat komen,zonder geldige reden en/of specifieke afspraken gemaakt met de directie, zullen we melden bij de ambtenaar leerplicht.

Bij ziekte van uw kind dient u vóór 9.30 uur met de administratie te bellen en uw kind ziek te melden.