Leerlingenraad

  • Enter Your Title

Leerlingenraad

De leerlingraad op SBO Het Mozaïek
Op SBO Het Mozaïek hebben we sinds januari 2014 een leerlingraad. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Het doel van de leerlingraad is:
* De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
* Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
* Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
* Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
* De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
* Bevorderen van actief burgerschap.
Aan het begin van het schooljaar kiest de groepsleerkracht van iedere klas samen met de kinderen 1 vertegenwoordiger. Samen komen ze 5 keer per jaar bij elkaar en overleggen over zaken die ingebracht zijn door kinderen en/of leerkrachten. In de leerlingraad wordt er aan het begin van het jaar een voorzitter en een secretaris gekozen. De secretaris maakt ook altijd een verslag van de vergaderingen. Deze verslagen zijn openbaar en worden ook op de website van de school geplaatst.
Leerlingen in de leerlingraad beschikken over een aantal eigenschappen:
* Ze kunnen goed praten en uitleggen wat ze bedoelen.
* Ze kunnen luisteren naar anderen.
* Ze kunnen goed hun eigen mening, maar ook de mening van anderen overbrengen.
* Ze durven goed voor een groep te praten.
* Ze kunnen met hun eigen juf afspraken maken om tijd vrij te krijgen voor taken die ze moeten uitvoeren.
* Ze zorgen ervoor dat ze de mening van de kinderen in de klas te weten komen.
* Ze zorgen ervoor dat de kinderen in de klas geïnformeerd worden over wat er besproken is in de leerlingenraad.

Lees hier het verslag van de leerlingenraad van 9-2-2017