Over de school

  • Enter Your Title

Over de school

Vakantie en vrije dagen:

Studiedag
Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Carnavalsvakantie
Studiedag
Paasmaandag en Paasdinsdag
Studiedag Kindante
Meivakantie
Pinkstermaandag  en Pinksterdinsdag
Studiedag
Zomervakantie

Eerste dag:

9 oktober
20 oktober
26 oktober
21 december
8 februari
10 maart
28 maart
30 maart
6 april
25 april
16 mei
18 mei
11 juli
25 juli

Weer naar school:

12 oktober
21 oktober
2 november
4 januari
15 februari
11 maart
7 april
9 mei
12 juli
5 september