Talentenschool

  • Enter Your Title

Talentenschool

Ontstaan
Regelmatig wordt tijdens oudergesprekken door ouders/verzorgers aangegeven dat ze zich zorgen maken over een zinvolle invulling van de vrije tijd door hun zoon/dochter. Kinderen worden wel lid van een vereniging, maar haken vaak weer vroegtijdig af. Dit heeft verschillende redenen: het eigen gedrag, het onbegrip dat ze ontmoeten bij begeleiders, team en groepsgenootjes, het niet kunnen voldoen aan de prestaties die gevraagd en verlangd worden etc. Ook kunnen financiën hierbij een rol spelen. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een zinvolle vrijetijdsbesteding bijdraagt aan de leerontwikkeling van kinderen. Want leren doe je natuurlijk niet alleen op school, maar zeker ook daarbuiten. Daar komt bij dat kinderen soms niet zo goed weten wat ze nou echt leuk vinden en waar ze nou eigenlijk goed in zijn.

De opzet
Wij vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen. Vandaar dat we als de Blinker en het Mozaïek een aanbod doen voor onze leerlingen. Dit doen we in samenwerking met Stichting Kindante, Partners in Welzijn, de stichting Ecsplore, de sportstichting, de gemeente Sittard-Geleen en andere instellingen en verenigingen in de regio in de vorm van de Talentenschool. Voor deze naam is gekozen omdat het uitgangspunt is dat iedereen over bepaalde talenten beschikt en dat het belangrijk is om deze te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Binnen de Talentenschool worden een aantal activiteiten aangeboden op de zaterdagochtend. Hierbij moet u denken aan activiteiten op het gebied van sport en bewegen, gezonde voeding, wetenschap & techniek, muziek, dans, handvaardigheid, sociale vaardigheden, natuur & educatie, lifestyle, enzovoort.

Doelgroep
De Talentenschool is toegankelijk voor leerlingen van SBO de Blinker en SBO het Mozaïek. Ook leerlingen van OBS de 1000-poot, locatie Lindenheuvel, en Station 29 mogen meedoen aan de activiteiten.

Locatie
De activiteiten vinden onder deskundige begeleiding van bevoegde medewerkers afwisselend plaats in de scholen van SBO het Mozaïek in Sittard en SBO de Blinker in Geleen en indien nodig op locatie.

Aanmelden
De activiteiten worden tijdig via e-mail en de website bekend gemaakt. Indien u samen met uw zoon/dochter denkt dat een van deze activiteiten geschikt is voor uw kind, kunt u uw kind middels het printen en inleveren van het deelnameformulier of via het sturen van een e-mail aanmelden. De flyer en het deelnameformulier zijn ook terug te vinden op deze site onder het kopje ‘Flyer en deelnameformulier’. Per activiteit is steeds een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus schrijf u tijdig in om teleurstellingen te voorkomen.

Belangrijk om te weten: als een leerling zich heeft opgegeven voor een activiteit van de Talentenschool, is het de bedoeling dat de leerling aan alle lessen van die activiteit deelneemt. Per activiteit zijn dit 3 lessen. De activiteiten worden veelal op achtereenvolgende zaterdagen gegeven.

Kosten deelname
Voor deelname aan een activiteit vragen wij een bijdrage van € 1,50 per zaterdagochtend. In totaal is dit dus € 4,50 per activiteit van de Talentenschool. We vragen u vriendelijk om het deelnamegeld bij inschrijving te voldoen. Dit voorkomt dat wij op zaterdagochtend veel tijd kwijt zijn met de administratieve zaken, hetgeen ten koste gaat van de duur van de activiteiten.

Vervoer
Het is de bedoeling dat u zelf uw kind brengt en weer op tijd ophaalt. Uiteraard kunnen leerlingen, mits u als ouder/verzorger daar toestemming voor geeft, ook zelfstandig naar school komen. Let goed op de begin- en eindtijd van de betreffende activiteit. Dit verschilt per activiteit en per activiteitenronde. U vindt de juiste tijd op het inschrijfformulier en op het bevestigingsformulier dat u na inschrijving ontvangt.

De toekomst
De Talentenschool blijft in ontwikkeling. Het activiteitenaanbod proberen we steeds weer aan te laten sluiten bij de interesses van onze leerlingen . Daarnaast werken we verder aan het begeleiden en enthousiasmeren van lesgevers van verschillende instellingen en verenigingen om een goede samenwerking van de grond te krijgen én om de reeds opgedane contacten te onderhouden. Na goede ervaringen en positieve reacties van zowel kinderen, ouders/verzorgers als lesgevers, is het zaak om onze koers voort te zetten om de Talentenschool toegankelijk te houden voor ‘onze talenten’.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de Talentenschool, aarzel dan niet om contact op te nemen met

Suzan van de Bergh
E-mail: s.vdbergh@sbohetmozaiek-sittard.nl
Telefoonnummer: 046 – 4518060 (SBO Het Mozaïek)