Vakantie en v...

  • Enter Your Title

Vakantie en vrije dagen

Vakantie en  vrije dagen:

Vakantie en vrije dagen Eerste dag: Weer naar school op:
Studiedag 7 september 10 september
Studiedag 3 oktober 4 oktober
Herfstvakantie 15 oktober 22 oktober
Studiedag 5 november 6 november
Kerstvakantie
24 december 7 januari
Carnavalsvakantie 4 maart 11 maart
Sint Joep 19 maart 20 maart
Meivakantie 22 april 6 mei
Studiedag 24 mei 27 mei
Hemelvaart 30 mei 3 juni
PinkstermaandagPinksterdinsdag 10 juni 12 juni
Zomervakantie  8 juli

 

19 augustus

 

Belangrijke data:

4 september –> informatieavond

5 oktober –> dag van de leraar

23 oktober –> info- avond schoolverlaters

5 december –> Sinterklaasviering

20 december –> Kerstviering

28 januari t/m 1 februari –> rapportgesprekken groep 4 t/m 8

11 februari t/m 15 februari –> rapportgesprekken kleuters en groep 3

1 maart –> Carnavalsviering

4 april –> Schoolfotograaf

4 juni –> Schoolreis bovenbouw

17 t/m 21 juni –> rapportgesprekken

25 juni –> Kennismakingsmiddag nieuwe groep

2 juli –> Schoolreis onder- en middenbouw

4 juli –> extra activiteit schoolverlaters

5 juli –> laatste schooldag