Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Richtlijnen vervanging scholen

 

Richtlijnen afwezigheid leerkracht

Uiteraard kan het voorkomen dat een leerkracht ziek wordt of onverwacht verlof op moet nemen. Bij afwezigheid van een leerkracht kan de directeur gebruik maken van vervangers uit een vervangerspool. In de praktijk blijkt echter dat deze groep leerkrachten in de vervangerspool niet altijd voldoende is om alle vervangingen op te vangen. Indien er geen vervangers meer beschikbaar zijn uit de vervangerspool, gelden de volgende richtlijnen voor alle scholen van Kindante