Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Jaarkalender vakanties en vrije dagen

Beste ouders,

Hier beneden ziet u nog eens een beknopt overzicht van de vakanties en vrije dagen
Vakantie en vrije dagen Eerste dag: Weer naar school op:
Studiedag 15 september 2020 16 september 2020
Studiedag  cluster 5 oktober 2020 6 oktober 2020
Herfstvakantie 19 oktober 2020 26 oktober 2020
studiedag 25 november 2020 26 november 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 4 januari 2020
studiedag 29 januari 2021 1 februari 2021
Carnavalsvakantie 15 februari 2021 22 februari 2021
Sint Joep 19 maart 2021 22 maart 2021
Paasmaandag 5 april 2021 6 april 2021
studiedag 26 april 2021 28 april 2021
Koningsdag 27 april 2021 28 april 2021
Meivakantie 3 mei 2021 17 mei 2021
Pinkstermaandag 24 mei 2021 25 mei 2021
studiedag 24 juni 2021 25 juni 2021
Zomervakantie 24 juli 2021 6 september 2021