Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Burgerschap

Beste ouders/verzorgers,
Onze school valt onder het bestuur van Kindante. Binnen de scholen van Kindante staat het kind voorop, waarbij ieder kind uniek is en eigen talenten heeft. Door het onderwijs wordt het kind in staat gesteld zich te ontwikkelen tot een kansrijke medeburger welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. Leren 'leren 'en leren 'leven' is hierbij het motto. Als speciale basisschool vinden we het belangrijk om ook onze kinderen die kennis, vaardigheden en competenties mee te geven zodat ze zich ontwikkelen tot mensen met zelfvertrouwen, zelfkennis en een positief gedrag, die sociaal, actief en economisch kunnen deelnemen aan onze maatschappij. In dit beleidsplan wordt verantwoord op welke wijze wij op SBO Het Mozaïek bijdragen aan bevordering van actief burgerschap en sociale integratie voor onze leerlingen.  

Klik op deze link om het hele beleidsplan te lezen.