Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

ICT

 
ICT
 
Digitale hulpmiddelen zoals computers en iPad zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Op school zijn we in het bezit van een computernetwerk, dat voorzien is van diverse ondersteunende programma's. Verder hangt in ieder klaslokaal een digitaal smartboard. Onze methoden hebben software die voor de kinderen ingezet wordt. Onze visie is dat ICT een middel is om onze gestelde doelen voor de kinderen mede te bereiken, maar ICT is geen doel op zich.
 
In schooljaar 2019-2020 willen we wederom extra aandacht gaan bieden aan Mediawijsheid. Dit betekent dat we kinderen kritisch leren kijken naar informatie die ze via de digitale wereld verwerven en zelf publiceren. Dit doen we middels voorlichtingslessen en lesprogramma's en door deel te nemen aan de week van de Mediawijsheid. We willen kinderen vooral bewust maken van de mooie, maar zeker ook de mindere mooie kanten van sociale media en dat ze altijd kritisch met deze informatie om moeten gaan. Op school hebben we de afspraak dat personeel van de school geen vrienden op sociale media worden met kinderen of ouders.
Binnen onze school hebben we een protocol opgesteld ten aanzien van Mediawijsheid, zowel in ouder- als in kindertaal. Dit is terug te vinden op Isy. Verder zullen we het ouderportaal ISY gaan aanbieden via een app voor op de telefoon. Voor ouders die geen mogelijkheid hebben om met Isy te werken, zullen we de communicatie anders laten voorlopen, zodat deze ouders toch geïnformeerd worden.
 
In schooljaar 2018-2019 hebben we voor de hele school de Gynzy Ipads ingevoerd. Belangrijk blijft hierbij dat we de iPad ook als middel zien en niet als doel. Het hart van de les blijft de instructie van de leerkracht; de iPad is slechts een middel om het geleerde te verwerken of belangrijke zaken op te zoeken.
Verder vinden wij het als team heel belangrijk dat kinderen goed kunnen blijven schrijven en zullen het schrijfonderwijs en schriftelijke verwerkingen blijven
aanbieden.
 

 
 Als school hebben we samen een protocol opgesteld voor het wijs omgaan met de Media, Mediawijsheid.
Lees hier het protocol voor leerkrachten en ouders.
Lees hier het protocol voor de kinderen.