Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Protocol Huiselijk geweld

Beste ouders/verzorgers,

Als school zijn wij verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en dienstverlening van onze kinderen.
Van daaruit zijn wij verplicht een protocol op te stellen met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klik op deze link om het volledige protocol te lezen.