Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Gezondheidszorg GGD Zuid Limburg

Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg

Het is belangrijk dat álle kinderen en jongeren veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg steunt ouders en kinderen om dit te bereiken. Al vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van 18 jaar zetten wij alles op alles om gezondheidsproblemen te voorkomen. Daarom volgen wij tijdens verschillende gezondheidsonderzoeken de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Ook nodigen we uw kind uit voor verschillende vaccinaties en zijn we het hele jaar door beschikbaar voor uw vragen over opgroeien, opvoeden of zorgen om uw kind. Samen bekijken we welke hulp passend is. Tot slot nemen we binnen de school deel aan overleggen waar de gezondheid en het welzijn van de kinderen wordt besproken. 

Lees hier verder voor het gehele document