Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

Centrum Jeugd en gezin

Over het CJG

Zit je ergens mee? CJG Westelijke Mijnstreek kan je helpen.
Soms loop je in de opvoeding tegen problemen aan waarbij je je afvraagt, is er iets aan de hand met mijn kind? Dan kun je bij het CJG Westelijke Mijnstreek terecht. Het CJG is dé (digitale) vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar. Op de website is over tal van thema's informatie en advies te vinden.  Verder kun je bij het CJG terecht met vragen rondom bijv. somberheid, boosheid, angstklachten, problematisch game-gedrag en echtscheiding. Samen met onze Praktijkondersteuners Jeugd/pyschologen kind en jeugd kunnen we zelf kortdurende behandeling bieden, of zorgen we voor een zorgvuldige overdracht naar de juiste zorgverlener.
We zijn hard bezig om dit platform verder te ontwikkelen en zullen hierover in de loop van 2019 verdere informatie plaatsen.
Hoe wij ervoor zorgen dat we snel een goed antwoord hebben op al je vragen? 
Binnen CJG Westelijke Mijnstreek werken we samen met deskundigen op het gebied van opvoeden en opgroeien. Denk hierbij een de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19, pedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, medewerkers uit de kinderopvang en leefstijlcoaches, cliëntondersteuners van MEE en anderen...Door middel van korte lijnen werken alle professionals nauw samen om u en uw kind verder te helpen.

Openingstijden
Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met het CJG Westelijke Mijnstreek: tel.046-8506910 of via info@cjg-wm.nl.