Nieuwe ouders Schooltijden ISY Inloggen

De Leerlingenraad

 
Vanaf januari 2014 is er een leerlingenraad opgericht. Vanaf de middenbouw neemt per groep 1 leerling deel aan deze leerlingenraad. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hierdoor zelfverantwoordelijke 'burgers', die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van hun omgeving.
 
Leerlingen leren op een speelse manier:
  • een eigen mening vormen;
  • ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren;
  • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is;
  • te overleggen en samen te werken;
  • elkaars mening te respecteren;
  • eigen verantwoordelijkheid nemen;
  • leren zichzelf te presenteren. 
    De leerlingenraad komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar. Van deze bijeenkomsten maken de leerlingen zelf verslagen, die ook op de website van onze school in te zien zijn. De leerlingen worden betrokken bij allerlei zaken die rondom de school spelen, maar mogen ook eigen suggesties en ideeën aandragen.